• Appdiz Informatika j.d.o.o. za računalne usluge

Baza podataka odvjetničkih ureda u jednoj aplikaciji

APPDIZ INFORMATIKA

Advocatus glavne značajke:

- Aplikacija radi na svim platformama (Apple, Windows x64, Linux)
- Visoka razina prilagodbe poslovanju Vašeg ureda
- Podjela stranki i predmeta na fizičke i pravne
- Automatsko dodjeljivanje unikatnih identifikacijskih oznaka
- Mogućnost vođenja stečaja
- Polja za unos svih potrebnih informacija o stranci i predmetima. (preko 30, mogućnost izrade vlastitih listi fazi predmeta)
- Adresar svih kontakata ureda, mogućnost povezivanja kontakata s predmetima i strankama
PREZENTACIJA / DEMO
- Zatražite prezentaciju (Skype, Zoom, u našem prostoru) te pristup demo aplikaciji. Podržane su sve platforme. (Apple, Windows x64, Linux)
- Zatražite korištenje aplikacije na probni rok od mjesec dana
- Rokovnik i ročišnik s kalendarskim prikazom te sinkronizacijom sa svim Vašim kalendarima (iCal (Mac, iOS), Google Cal (Android), Outlook, Yahoo Cal)
- Notifikacije unutar aplikacije za skorašnje rokove i ročišta
- Razvrstavanje predmeta prema fazama po Vašem odabiru
- Registracija više korisnika aplikacije, uvođenje istih kao odvjetnika ili pripravnika te povezivanje istih s predmetima, rokovima i ročištima
- Notifikacije prilikom povezivanja korisnika s predmetima, rokovima i ročištima
- E-mail notifikacije prilikom povezivanja korisnika s predmetima, rokovima i ročištima

NOVO 2021: Modul financija +

- Izrada izlaznih računa ima dvije opcije: 1. Prema ugovoru 2. Specifikaciji
- Automatsko računanje PDV-a i krajnjeg iznosa prema osnovici
- Automatska izrada barcoda za plaćanje na PDF-u računa
- Automatsko prijevod krajnjeg iznosa u slovima izražen iznos
- Izrada računa u „dva klika“ prema specifikaciji
- Obračuni izlaznih i ulaznih računa te njihova razlika: Iznos / Osnovica / PDV / Zavisni
- Pohranjivanje scanova ulaznih računa
- Opcije storna te zaključavanja računa
- Izrađen je između ostaloga i pristup modulima financijama s tri uloge; Zabranjeno, Dozvoljeno, Pristup samo Financijama (samo financije npr. služe za pristup vanjskom knjigovođi, isti dobiva e-mail notifikacije o promjenama ukoliko ste to odabrali).
- Modul putnih naloga
- Pohrana datoteka za sve pojedinačne stranke i predmete
- Privatne poruke unutar aplikacije, te obavještavanje odabranih korisnika o radnjama
- Integracija E-predmeta

Uskoro - AdvocatusMobile

Visoka razina prilagodbe Vašem poslovanju te stalni razvoj aplikacije uz mogućnost razvoja modula na zahtjev
Mi se brinemo o sigurnosnim kopijama podataka
Kalendarski prikaz olakšava organizaciju odvjetničkog ureda
Više-korisničko dodjeljivanje zadataka olakšava organizaciju
Pohrana podataka na našem serveru olakšava pristup autoriziranim korisnicma lokacijom neograničen pristup
Visoka razina brige o sigurnosti te sigurnom pristupu podacima
Brza podrška pri korištenju
Edukacija u prostoru Appdiz Informatike ili online
- Evidencija radnji i troškova za predmete
- Izrada specifikacija prema obavljenim radnjama i troškovima.
- Strojna naplata, automatski kalkulator iznosa prema vrijednosti spora ili prema predmetnoj satnici
- Izrada PDF dokumenata specifikacije
- Adaktiranje stranaka i predmeta te dodjela unikatnih ad akta brojeva radi lakšeg skladištenja spisa
- Globalni notes te bilješke i napomene za sve predmete
- Izrada PDF dokumenata prema predlošcima s automatskim popunjavanjem informacija iz baze
- Mogućnost razvoja dodatnih modula na zahtjev
- Log svih promjena i unosa poveznih za pojedine korisničke račune
- Mogućnost zabrane pristupa pojedinim modulima odabranim korisničkim računima
- Mogućnost importa podataka
- Baza podataka na zaštićenim serverima s mogućnosti instalacije baze na Vaš server (ako su ispunjeni određeni preduvjeti)
- Grafičke teme, birajte sami pozadinu te glavnu boju aplikacije
Pretvorimo spise u e-spise
S Advocatusom vođenje predmeta elektronski nikada nije bilo lakše!